GENEL ANESTEZİ Mİ ? LOKAL ANESTEZİ Mİ ?

Genel anestezi: Merkezi sinir sisteminin geri dönüşümlü olarak hissizleştirilmesidir.

 Genel anestezi, bazı ilaçları uygulayarak hayati önemi olan fonksiyonlarda bir değişiklik oluşturmadan, bilincin geçici olarak kaybı, refleks dediğimiz istemsiz hareketlerin baskılanması, ağrı duyusunun ortadan kaldırılması, genel bir kas gevşemesi oluşturarak hareketsizliğin sağlanmasını içeren bir durumdur.

 Genel Anestezi alacak kişinin öncelikle kan tetkiki yapılması için laboratuara kan vermesi, EKG (Kalp grafiği) ve akciğer filmi çektirmesi gereklidir. Bu tetkik ve tahliller ışığında anestezi uzmanının muayene ederek anestezi alıp almayacağına karar vermesi ile başlar. Genel anestezi, uzman kişiler tarafından ameliyathanede anestezi makinesi kullanılarak yapılan işlemdir.

Genel anestezi alacak kişinin bir gece önce saat 12 den sonra aç kalması istenir. Genelde insanlar niçin aç kaldıklarını bilmezler.

          Genel anestezi altında mide muhtevasının akciğere kaçması, solunum yolunun tıkanmasına veya akciğer mukozasının yanmasına neden olmaktadır. Bu durum çok tehlikelidir.

            Genel anestezi: Yapılacak cerrahi girişime izin veren ağrısız olma, hareketsiz olma, ameliyat süresince bilincin kapalı olması halidir. Bütün bunların tek bir ilaçla sağlaması mümkün değildir; yani genel anestezi, birden çok ilaç uygulamayı gerektirir. Bu ilaçlardan bazıları, nefes almak dâhil, birçok normal fonksiyonu ortadan kaldırdığı için anestezi süresince ortadan kaldırılan bu fonksiyon, anestezi uzmanlarının denetiminde ve tıbbi cihazlar aracılığıyla sürdürülür. Bunun için hastamızın damarlarından birine veya gerekirse daha fazlasına kanül denilen serum vermede kullanılan iğneler takılır. Nefes alma işini sürdürebilmek için ağızdan girilerek soluk borusuna bir tüp uygulanır. Bu tüpten makine aracılığıyla oksijen ve bazı anestetik maddeler uygulanır.

Anestezinin komplikasyonlarından bazıları, bu tüp uygulamaları sırasında meydana gelebilmektedir. Bazıları ise, damardan veya soluk tüpünden verdiğimiz ilaçların yan etkileri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

          Hastanın yeterince gevşediğini karar verildiğinde entübe (akciğere tüp yerleştirme) yapılır.

 Yerleştirilen tüp sabitlenerek anestezi cihazına bağlanır. Anestezi makinesinden O2, azot ve uyutucu anestetik ajanların (Halothane, Sevorane, Suprane)  kullanımı ile oluşturulan gaz karışımı verilir. 

 Bu gaz karışımı operasyonun bitimine kadar devam ettirilir, operasyonun bitimine doğru saf O2 ( oksijen) verilir. Hasta uyanma belirtileri verdiğinde, kas gevşeticinin etkisini kaldıran atropin ve neostiğmin karışımı verilir. Hastanın kendi imkânları ile nefes alıp vermeye başlamasıyla beraber anestezi cihazından ayrılır. Ağız içindeki biriken sıvı temizlenir. Akciğere yerleştirilen tüp çıkarılır.

        Hasta tamamen kendine gelene kadar ayılma bölümde 15- 20 dakika kadar bekletilir. Daha sonra yatağına alınır. 2 saat süreyle yeme içme önerilmez. Bunun nedeni mide bulantısına ve baş dönmesine bağlı olarak kusma hissinin yüksek olmasıdır.

 
Bölgesel Anestezi

 Sadece operasyon bölgesine anestetik bir ajanın (jetokain, cıtanest, marcain) uygulanması ile ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır.

Bölgesel anestetik madde enjektör yardımı ile cerrahi operasyon yapılacak alanın çevresine enjekte edilir ve buradaki sinir alanları uyuşturulur. 3-5 dakika beklendikten sonra cerrahi girişim yapılabilir.

Bölgesel anestezi özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi girişimlerde tercih edilir. Burada sadece girişim yapılacak bölge uyuşturulur, hastanın bilinci yerindedir. Buna infiltrasyon anestezisi de denir.

Lokal anestezi ile sünnet daha konforlu ve da zahmetsiz bir işlemdir. Öncesinde ve sonrasında açlık veya susuzluk gerekmez

Çocuk sünneti bittiği anda kendi kıyafetini giyip normal hayatına devam eder.

Bölgesel anestezide istenmeyen durumlar genel anestezideki kadar fazla değildir.

Bölgesel anestezi uygulamak hızlı ve basittir.

Bölgesel anestezide vücuda verilen ilaç miktarı ve çeşidi azdır, bu durum ilaç alerjilerinin daha az görülmesine neden olmaktadır.


 Takvim